Lyngs Bogtrykkeri
Søndergade 15 · 9300 Sæby 
Tlf. 98 46 12 25 · E-mail: info@lyng.dk